Πακέτα Φιλοξενίας

Οι τιμές είναι ανά έτος φιλοξενίας και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ Xsmall 25MB

25mb χώρο στο δίσκο, 5 λογαριασμοί email pop3 ιδανικό για ...


Τιμή πώλησης: 8,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ:
Τιμή / Κιλά :


Small 50MB

50mb χώρο στο δίσκο, 5 λογαριασμοί email pop3 ιδανικό για ...


Τιμή πώλησης: 10,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ:
Τιμή / Κιλά :


Medium 100MB

100mb χώρο στο δίσκο, 20 λογαριασμοί emails pop3, ιδανικό ...


Τιμή πώλησης: 15,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ:
Τιμή / Κιλά :


Medium 500MB

500mb χώρο στο δίσκο, 30 λογαριασμοί emails pop3, 1 βάση ...


Τιμή πώλησης: 20,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ:
Τιμή / Κιλά :


Large 1000MB

1000mb χώρο στο δίσκο, 50 λογαριασμοί emails pop3, 1 βάση ...


Τιμή πώλησης: 40,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ:
Τιμή / Κιλά :


Large 3000MB

3000mb χώρο στο δίσκο, 50 λογαριασμοί emails pop3, 3 βάση ...


Τιμή πώλησης: 65,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ:
Τιμή / Κιλά :


Xlarge 5000MB

5000mb χώρο στο δίσκο, 50 λογαριασμοί emails pop3, 5 βάση ...


Τιμή πώλησης: 87,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ:
Τιμή / Κιλά :


Xlarge 8000MB

8000mb χώρο στο δίσκο, 50 λογαριασμοί emails pop3, 8 βάση ...


Τιμή πώλησης: 99,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ:
Τιμή / Κιλά :


XXlarge 15000MB

15000mb χώρο στο δίσκο, Απεριόριστοι λογαριασμοί emails ...


Τιμή πώλησης: 149,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ:
Τιμή / Κιλά :


3Xlarge 30.000MB

30.000mb χώρο στο δίσκο, απεριόριστοι λογαριασμοί emails, ...


Τιμή πώλησης: 499,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ:
Τιμή / Κιλά :