Τι είναι το Hacking

Όλοι θα έχετε ακουστά για το hacking.

Όταν ακούμε τον όρο hacker πάντα το μυαλό μας πηγαίνει σε κάποιον σπασίκλα προγραμματιστή.
Ο όρος hacking είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένος με τον κόσμο των υπολογιστών. Όμως πολύ πριν την έλευση τους υπήρχε μια άλλη μορφή του, το Social hacking.

Το Social hacking είναι η προσπάθεια χειραγώγησης των δεδομένων ή των εμπιστευτικών πληροφοριών κάποιου φυσικού προσώπου, κάποιας εταιρείας ή κάποιου οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα: Τι είναι το Hacking

GDPR (General Data Protection Regulation)
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Ερ. : Τι είναι το GDPR;
Απ. : To GDPR είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 6/4/2016 και τίθεται σε ισχύ στις 25/5/2018

Τον κανονισμό αυτό (των 260 σελίδων) επιβάλει η ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

Διαβάστε περισσότερα: GDPR (General Data Protection Regulation)